Reklam
Reklam
Reklam
DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

[email protected]

DECCAL KİMDİR ?

27 Kasım 2023 - 00:01

    İslami kaynaklarımıza göre kıyamet alametleri olan ve kıyametin kopmasına yakın zamanda çıkacak olan, büyük alametlerden biri olan ve insanlık adına en tehlikelisi olan Deccal isminde bir kişi çıkacağı kaynaklarda ifade edilmektedir. Şöyleki:Deccal;Sözlükte ’bir şeyi örtmek, yaldızlamak, boyamak ve sahte sunuş yapmak’ gibi anlamlara gelir.’Decl’ kökünden türeyen bir sıfattır. Klasik kaynaklarda,ahir zamanda ortaya çıkarak,göstereceği harikulade olaylar sayesinde bazı insanları dalalete sürükleyeceğine inanılan kişi” diye tarif edilir.

 Deccal kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça geçmemektedir. Ancak ona işaret eden bir çok ayetler bulunmaktadır. Bunlardan bazı ayetler(Enam suresi 158 ve Zuhruf suresi 61.ayetler) Allah(c.c)’in Deccaldan bahsettiği ifade edilmektedir. Hz. Peygamber’e nisbet edilen rivayetlerde ise “muhatabını aldatmak gayesiyle güzel sözler söyleyen kişi; bir kaşı ve gözü bulunmayan kötü kimse” anlamındaki mesih kelimesiyle birlikte “El-Mesihud -Deccal” ve “Mesihud-Dalale” şeklinde kullanılmıştır Allah’ın elçi olarak gönderdiği tüm peygamberler Deccâl’in tehlikelerinden bahsetmiş, bu kişilikten, kendine inananlara anlatarak bu sahtekardan korunması gerektiğini ifade etmişlerdir. Deccal kıyamete yakın bir zamanda geleceği için kötülüklerin merkezi olacaktır. Bazı alimlere göre ise nefsin körelmesi, bir insanın inançsızlığını ilan ederek ayetleri inkar etmesi, canavarca hisleriyle canlılara acımayan, kötü amaçla kullanılan teknoloji aletlerinin de Deccal kelimesiyle yorumlamışlardır. Ancak peygamberlerden gelen ve özellikle peygamberimizin hadislerinde ki rivayetlere göre, bir canlı olacağı, maddi ve manevi özel olarak kendine verilmiş güçleri kullanarak çevresine insanları toplayıp büyük bir güce ulaşacağı ifade edilmektedir.

İslamda insanlara verilen olağanüstü hallerden olan ‘istidrac’;İmansız veya çok günahkar olan kişilerde isteklerine uygun olarak oluşan, olağan dışı haller olarak isimlendirilir. Hz. Muhammed (s.a.v) Deccal’in ne zaman çıkacağı ve nasıl olacağını hadislerde şöyle izah etmektedir. Deccal dinin güçsüzleştiği, ilmin yetersiz hale geldiği bir anda ortaya çıkar.(Müsned) “Şüphesiz on alamet(kıyamet alameti) zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bunlardan biride Deccal’dir.”(Müslim) “O günler, îman ve küfrün açıkça kamplaştığı, kesin hatlarla birbirlerinden ayrıldıkları günlerdir.(Ebu Davud) “Hz.Adem’den kıyamete kadar, Deccaldan büyük fitne yoktur” gibi rivayetler bulunmaktadır.

   Hadislerde, ifade edilen Deccal’in özelliklerden bazılarını  şöyle ifade etmektedir.Deccal, bir gözü kör, diğer gözü şaşı, kısa boylu, yüzünden nuru alınmış, kıvırcık saçlı. Güzel konuşan, bazı olağanüstü hallere başvurarak insanların gözünü boyama özelliği vardır. Samimi ve güçlü imana sahip müslümanların, iki kaşının ortasında Kafir yazısını göreceklerdir. Deccâlin bir sahte, yalancı ve Kafir olduğunu bildikleri için, ondan uzak durup, onun peşinden giden insanları uyaracaklardır. Diğer insanlar ona kanıp, sahtekar olan, düzenbaz olan günahkar olup tövbekar olmayan, inançsız olan, zalim olanlar onun etrafında toplanacaklardır. Hak olduğunu ve İslama hizmet ettiğini, kurtuluşun kendinde olduğunu söyleyerek Rab iddiasına bulunacaktır. Deccal doğu taraftan çıkacağı, Mekke ve Medine'ye giremeyeceği, Tüm dünyayı dolaşacağı gibi pek çok özelliklere sahip olacaktır. Dünyayı fitneye  ve kaosa sürükleyecektir. İslami kaynaklarımıza göre, Allah’ın gökyüzüne canlı olarak aldığı Hz. Îsâ yeryüzüne inecek, Kuran’la hükmedecektir. Ahir zaman peygamberi Hz Muhammedin yolunu takip edecektir. Hz. Îsa Hz. Mehdi ile beraber hareket edeceklerdir. Deccalle savaşacaklar ve sonunda Hz İsa Deccâli öldürecektir. Daha sonra Hz. Îsâ ruhunu teslim ederek vefatı gerçekleşmiş olacaktır.Sonra islam ve müslümanlar belli bir süre dünyaya hak ve adaletle hükmedecektir. M.Ö iki yüz yıllarında deccal meselesi yazılı kaynaklarda yazılmaya başlamıştır. Yahudilikte ve Hıristiyanlık ve diğer  batıl dediğimiz yerel dinlerde de farklı versiyonları olmak üzere çeşitli deccal figürleri ve çeşitli varyantları hikaye edilmiş ve anlatıla gelmiştir. 1760’tan sonra başta batı ve dünyada bazı tarihi şahsiyetleri veya kötü olayları deccal sıfatıyla anmışlardır.

    Yüzyıllardır; Yahudiler 2500 yüz yıldır mesîhi, Hıristiyanlar 2000 yıldır Hz. İsa’yı,Sünni müslümanlar 1400 yüz yıldır Hz Mehdi’yi, Şiiler, 1300 yıldır kaybolan 12. İmamı, Batıl dinlerden Hindular 3700 yüz yıldır Kalki’yi, Budistler 2600 yüz yıldır Maitreya’yı beklemektedir. Tüm bunlara bakınca, kurtarıcı beklemek yerine, kendimizi hak yol İslam ile birlikte, insanca, inançla, adil ve dürüstçe yaşamak daha güzel olacaktır. Selam ve dua ile
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • FATMA ÇETİN KABADAYI
    2 ay önce
    Hocam kaleminize sağlık, kıvırcık saçlı olduğunu da ilk kez duydum. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var.