AVUKAT CAN KAMALI

AVUKAT CAN KAMALI

[email protected]

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER VE SÖZLER

05 Temmuz 2022 - 15:09

Hakaret sayılmayan kelimeler nelerdir?

Son zamanlarda tarafımıza sıklıkla sorulan bir sorudur. Mahkemelerin dahi karar vermekte zorlandığı bu konuda tek tek hangi kelimelerin hakaret sayılıp sayılmadığını yazacağız. Hakaret sayılmayan kelimeler kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bu durumla ilgili olarak kararı adli soruşturmayı yapan savcılık veya yargılamayı yapan mahkeme verecektir. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunun temel halinin cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı veya diğer nitelikli hallerle işlenmesi halinde suçun cezasının alt sınırı 1 yıldan az olamaz. Hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde ise suçun temel halinin cezası 1/6 oranında arttırılır.

Hakaret sayılmayan kelimeler ve sözler kanunda tek tek sayılmamıştır. Yargıtay’ın yerleşik kararlarıyla belirlenen, kategorik bir biçimde hakaret sayılmayan sözler şunlardır:

Beddua niteliğindeki kelimeler.  Örneğin, “Allah senin belanı versin”, “Allah senin canını alsın”, “ Allah seni bildiği gibi yapsın”, ” Yarını göremezsin inşallah” şeklindeki sözler beddua niteliğinde sözler olup hakaret suçunu oluşturmaz.

Eleştiri veya ağır eleştiri niteliğinde kelime ve sözler. Örneğin, “dinsiz”, “imansız”,  şeklindeki sözler eleştiri mahiyetindedir.

Kaba hitap ve nezaket dışı kelime ve sözler. Örneğin, bir kimseye yönelik “bilgisiz”, “terbiyesiz” , “tecrübesiz” , “siz kimsiniz lan”, “çemkirme” şeklindeki sözler kaba söz ve hitap mahiyetinde olup hakaret suçunu oluşturmaz.

Salt rahatsız edici kelime ve sözler. Örneğin, “zavallı insansın”, “iki ruhlusun”, “doktora git sen ne karışıyorsun lan”,  “siz çetesiniz” şeklindeki sözler rahatsız edici nitelikte olup hakaret suçunu oluşturmaz.

Hakaret suçu iddiasıyla şikayet edilen durumda, asliye ceza mahkemesi kelimelerin hakaret niteliği taşıyıp taşımadığını araştıracaktır. Asliye ceza mahkemesi hakaret davası sürecinde taraflar arasında gerçekleşen olay veya durumda failin hakaret etme kastı ile hareket edip etmediği araştırılacaktır. Somut olayda önemli olan fiilin şahsı toplum içinde değersizleştirme veya itibarını zedeleme niteliği taşıyıp taşımadığıdır.

Hangi kelimelerin hakaret sayılmayacağı, hangi kelimelerin hakaret olarak kabul edileceği Türk Ceza Kanununda tek tek sayılmamıştır. Fakat kanunda hakaret suçunun tanımı yapılmıştır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için hangi unsurların olması gerektiği belirtilmiştir. İlk olarak hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin söylemiş olduğu sözler, karşı tarafın şerefini, haysiyetini veya itibarını zedelemeli ve kişiyi küçük düşürecek sözler olmalıdır.

Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret suçu oluşmaması için 2 durum olmalıdır. Bunlardan ilki suçun unsurları oluşmaması, ikincisi hukuka uygunluk sebepleridir. Suçun unsurları oluşmadığı durumlarda kaba ve nezaket dışı söz olarak değerlendirmektedir. Hakaret sayılmayan kelimeler Yargıtay kararları ışığında;

Haysiyetsiz
Nankör
Adın batsın
Kukla
Adam değilsin.
Sana diploma verenin
Eşkıya
Kim oluyorsun
Tombaladan müdür
Siz polis misiniz lan
Dört gözlü
Suratsız seni
Beceriksiz herif
Savcıysanız savcılığınızı bilin
Sen mafyanın avukatı mısın
Ne var lan, bizi mi döveceksiniz
Siz kimsiniz lan
Yalan söylüyorsun
Cins midir nedir
Sahtekarlık yapma, oğlum sen laftan anlamıyor musun
Sen kimsin bana ilaç içirmeye çalışıyorsun, sen dünkü çocuksun
Senin dinin maneviyatın eksik, sana dini öğretmem lazım
Meziyetsiz
Seni paramla satın alırım
Karaktersiz
Lanet gardiyan
Aç gözlü
Görmemiş
İhanet ediyorsun
Bilgisiz
Tecrübesiz
Karı gibi adamsınız
Allah belanı versin
Beddua
Sen kim oluyorsun
Dinsiz
İmansız
Ukalalık yapma
Size de kurumunuza da başlarım
Çemkirme
Aciz zavallı insansın. Şu haline bak
Şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git
Sen ne karışıyorsun lan
Sen insan mısın
Siz çetesiniz, defolun gidin vicdansızlar
Hakime siz açıkça taraf tutuyorsunuz
Eğitimsiz
Lan polis oldunuz da ne oldunuz, senin psikolojin bozuk
Beğenmiyorsan başka kapıya git
Defol evimden
Allah senin belanı versin
Allah senin canını alsın
Allah seni bildiği gibi yapsın
Yarını göremezsin inşallah
Allah senin çocuklarından çıkartsın bu acıyı
Hepiniz yiyicisiniz, bu memleketi yediniz bitirdiniz
Sen çok tehlikeli birisin
Körler sağırlar birbirlerini ağırlar
Beni karakola götürecek adam anasının karnından doğmadı
İhanet ediyorsun
Görmemiş
Adın batsın
Pis olan sensin
Lan kelimesi
Defolun
Sen bu işi bırak domates sat
Çek lan arabanı kapımın önünden…
Sen beş para etmez bir insansın, hayatta güvenilebilecek en son insansın ve sen vicdansız bir insansın…
Basitsin, sizin gibi insanların Allah’ı olduğuna inanmıyorum…
Vicdansız herifler…
Allah belanı versin, ne biçim insansınız…
Senin dinin maneviyatın eksik, sana dini öğretmem lazım..
Çiftlik agası…..senin çenen çok düşük. sesin çok çıkıyor.
Sana ne kızım, sen kimsin, dağdan gelip bağdakini kovuyorsun…
Buraya bir daha gelme lan oğlum…
Siz genişsiniz…
Amele karısı…
Git hangi orospuyla gezersen gez…
Sen zenginden yanasın, sen benim yerimi zorla aldın…
M….benim paramı nasıl yedin, hiç utanmadın mı terbiyesiz…
Oynaşma
Amk yerinde herkes işini yapacak
Delikanlı değilsin, sen karısın…
Herkes haddini bilsin, lanet olsun, yazıklar olsun…
Yaşlısın, gözlerin görmüyor, sen git gençler gelsin…
Genç, sen daha küçüksün, ağabeylerin gelsin sana öğretsinler bana nasıl davranacağını…
Allah büyüktür, Allah senin de belanı versin…
Siz benim anneme ne yapıyorsunuz, bırakın annemi lan….
Üstte sayılan sözler karşı tarafın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı gerekçesiyle hakaret suçundan ceza verilmez. Kaba ve nezaket dışı değerlendirmektedir.

“…Keza, kişiye herhangi bir olayla irtibatlandırmadan, soyut olarak yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de, hakaret suçu oluşur. Kötü bir niteliği veya huyu ifade eden sözler, somut bir fiil veya olguyla irtibatlandırılmadıkları halde, yine de hakaret suçunu oluştururlar. Örneğin, bir kimseye “serseri”, “alçak”, “hayvan” denmesi hâlinde, somut fiil isnadı söz konusu değildir. Aynı şekilde kişiye soyut olarak “hırsız”, “rüşvetçi”, “sahtekâr”, “fahişe” gibi yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de hakaret suçu oluşmaktadır. Kişinin bedenî arızasını ifade etmekle veya kişiye bir hastalık izafe etmekle de hakaret suçu işlenmiş olur. Örneğin, kişiye “kör”, “şaşı”, “topal”, “kambur”, “kel” vs. demekle; kişiye “psikopat”, “frengili” veya “AIDS’li” demekle, hakaret suçu işlenmiş olur…

Doktor ve Hemşireye Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Bu doktor uyuz, patalojik sorunlu…
Defolun gidin terbiyesizler.
Psikiyatriye git, tedavi gör, karşımda kıvırtıp durma…
Dua et karısın ulan…
Bu karı beni muayene etmedi ve serum takmadı…
Sen kim oluyorsun da beni arabadan indiriyorsun, hastaneye gelmiyorum
Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz, ben basın çalışanıyım, para alıyorsunuz, hastama hemen bakacaksınız…
Ben sana muayene falan olmuyorum, böyle doktorluk olmaz terbiyesiz, çıkın gidin odamdan…
İşini yapmıyor, karaktersiz herif, sen ne ayaksın, ne terbiyesizsin…
Sen ne biçim terbiyesiz doktorsun…
Ne var lan biz terörist miyiz, niye adam tutuyorsunuz, bırakın lan adamı
Siz kim oluyorsunuz da bana ceza yazmaya çalışıyorsunuz. Devlet giydirip göndermiş sizi, kralınız gelse ne yazar…
Sen ne biçim doktorsun, senin yüzünden hasta mi olacağız, senin dinin, imanın yok mu…
Sen nasıl doktorsun, pratisyen hekimsin, sen ne biliyorsun kaç yıllık doktorsun ki oğlum…
Allah belam versin, gittim oraya lan…
Siz kimsiniz de beni bekletiyorsunuz, ulan sen sus.
Sen ne biçim doktorsun, ukala…
Siz nasıl ebesiniz, neden doğum yaptırmıyorsunuz, sezeryan olmuyorsa normal doğum yaptırım, çocuğa bir şey olursa sizden bilirim…
Beni burada tutamazsınız lan, sen kimsin bana ilaç içirmeye çalışıyor sun, sen dünkü çocuksun…
Sen kim oluyorsun, ebelerime karışamazsın, senin gibileri çok gördüm. haddini bil ben doktorum, sen benim muhatabım değilsin…
Sen nasıl doktorsun, senin yapacağın işe başlarım…
(Hastane görevlilerine); sizler nasıl kadınlarsınız, erkekler sizden daha kibar, işe girerken, ağzınızı burnunuzu yamultarak işe giriyorsunuz…
Terbiyesizlik yapına işini yap….
Şeklindeki bu sözleri Yargıtay 18. Ceza Dairesi kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18 kararları, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

Polis ve Askere Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Şimdi aynasızlarda önümden geçiyor, belindeki tabancaya ve rütbene mi güveniyorsun, ceza yazınca size ödül mu verecekler.
Eline ne geçecek, yaz lan ne yazacaksan yaz…
Siz kimsiniz lan, ben devletin muhtarıyım, sizin üstünüzüm…
Ne alıyorsun lan bunları, sen kimsin lan, bakamazsın alamazsın lan, sen kimsin, ben bağırırım kavgaysa kavga da ederim. kimsin lan sen kimsin lan…
Defolun gidin…
Onu götüremezsiniz lan, siz kim oluyorsunuz lan
Neden ifadesini sabah almıyorsunuz, siz ayrımcılık yapıyorsunuz…
Beni götüremezsiniz, amiriniz gelsin lan, siz kim oluyorsunuz…
Bir daha beni nah yakalarsınız. Nah dinleyebilirsiniz, gel bana bir vur seni yarım savcılığa şikayet edeceğim…
Değerli halkı, insan haklarının konuşulduğu bu günde başta Emniyet Müdürünü insan olmaya davet ediyorum…
Siz… ‘in askerler misiniz ulan…
Senden daha büyük bomba mı var, ne yapacaksan yap lan…
Lan ben kaçmıyorum, bizi neden kovalıyorsunuz…
Lan seni Başbakanlığa şikayet edeceğim, siz görevinizi yapmıyorsuz
Nerde bu devlet benim üzerime gelmeyin, lan…
Sizin yaptığımız yanlış, hastanede 190 promil olurken sizde ise 170 promil çıkıyor, benim suçum ne, ben terörist miyim, beni neden getirdi.
Çekin arabanızı ulan biz geçeceğiz…
Sizin gibi adamlar öldürülünce biz de sizin için üzülüyoruz…
Size ne lan, dünkü çocuktan emir mi alacağım…
Terörist miyiz lan biz, ne yapıyorsunuz…
Sen paralı askersin. biz ne dersek o olur, sizin arzunuz olmaz, siz paralı kölesiniz.
Sen kimsin lan, ceza yazda görelim…
Düzgün gir lan koluma…
Sen de memursun, ben de memurum, memur memura bunu yapar mı. sen çok terbiyesiz bir insansım, sizi kınıyorum…
Sen kimsin lan, bana kimlik soruyorsun, bana savcıdan yazı getirmeden sana kimlik göstermem, senin savcın gelsin lan buraya…
Sen buraya adalet dağıtmaya mı geldin, bana mı bir şey mi yapabilecek sin, ne bakıyorsun, üzerindeki polis armandan utan…
Orada bostan korkuluğu gibi dikileceğine burada adam gibi görevini ya parsan ben bu yola giriş yapamam adam ol… Dur lan oğlum getireyim….
Şeklindeki bu sözleri Yargıtay 18. Ceza Dairesi kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18 kararları, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

Hakime Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Suç ortağı ile isim ve adres bilgilerini mahkemede beyan etmeme rağmen mahkeme başkanı tarafından reddedildim….’in tarafsızlığını yitirdiğine inanıyorum, doğulu olmam nedeniyle bana gıcık kapıyor.
Sizden bu beklenir adalet bu kadar, siz insan misiniz…
Tanık terbiyesizlik yapmaktadır…
Böyle heyet mi olur, sizin adaletiniz bu mu.
Dozer gibi üzerime geldi, Saddam’ın hakiminden de öte…
Yaptığımız yargılama hukuk dışı da olsa şu gerekçeli karanı yollayıver de hukuk danışmanlarım bekliyor. Kusura bakmayınız adaletten ve hukuktan yoksun bir hakime kibar dilekçe yazamıyorum. Gerekçeli karar belki de hala yazılmamıştır… normal…
Gibi sözler… Serzenişler… Çıkışlar..

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay 18. Ceza Dairesi kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18 kararları, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

Savcıya Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Seninle mi uğraşacağım, sana bilmiyorum dedim, ısrarla niye sorular soruyorsun, ben bu konuyla ilgili olarak daha önce ifade vermiştim, o ifa denin tarihini not tutmak zorunda mıyım? Bir adam beni şikayet etti ye soruşturma yapmak zorunda mısın, bu soruşturma neyin nesidir?
Savcının dünyadan haberi yok…
Önyargılı bir iddia makamının maksatlı ve fevri tutumuyla….
Savcı iseniz savcılığınızı bilin….
Boş boş işlerle uğraşmayım….
Sizi mutlu edecek ise ceketimi ilikliyorum; size bir şey kazandıracaksa işte alt düğmemi de ilikliyorum…
Gibi sözler…Serzenişler… Çıkışlar…

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay 18. Ceza Dairesi kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18 kararları, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

Muhtara Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Bu kadar adice, çok özür diliyorum. bu kadar namussuzca bu kadar şerefsizce, bu kadar gayri ahlaki bir düşünce tarzımı delegenin aklına sokan insanları kınıyorum…
Sen kimsin lan oğlum. Senin kralın gelse beni kaldırıp getiremez. Sen benimle muhatap olamazsın. Ancak köy korucuları ile muhatap olur sun…
Gibi sözler…Serzenişler… Çıkışlar…

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir: Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçumun unsurlarının oluşmadığını ifade etmektedir.

Öğretmene Hitaben Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Sen nasıl yüzlük kağıda atmış sekiz verirsin, işlemediğin yerden sorar. soyadı küçük yazıldı diye puan kırarsın, oğlum sen kimsin sen bana bak oğlum…
Yalan yanlış şeyler yazıyorsunuz, uydurup, uydurup cevap veriyorsunuz lan, müdürünüz 20 yıldır oturuyor, ne iş yapıyor…
İl Milli Eğitim Müdür vekili, kendisini bu makamlara getirenlere yaranmak için beni görevime iade etmedi….
İki karısınız, bi çocuğun altını değiştiremediniz mi, bakıcısın, sahibin kim lan senin…
Bu saatte siparişle kadın mı bulacağım…
Diplomanı elinden alacak, lafı kıvırtıyorsun…
Sizi bu okuldan attıracağım, bu geziye hiçbir öğrencinin gitmesine izin vermeyeceğim siz eğitimci değilsiniz, insan değilsiniz, lan…
Hocam bana bir atasözünü hatırlattırma, okumak cehaleti alır…
Gibi sözler…Serzenişler… Çıkışlar.

Şeklindeki bu sözleri Yargıtay kaba hitap tarzı olarak kabul etmektedir. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sıralıca belirtilen sözlerin söylenmesi halinde hakaret suçunun oluşmayacağını, söylenen sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarınım oluşmadığını ifade etmektedir.

Hakaret Sayılan Kelimeler

Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine göre, “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” Nefret ve hakaret saikiyle söylenmesi halinde ceza verilir. Yargıtay aşağıdaki eylemleri hakaret kapsamında değerlendirmiştir.

Sinkaflı (küfürlü) kelimeler
Pis Alman
Köpek adam
Senin adli dengen yok
Lanet karı
Sen eskortsun
Şarlatan
Pis gavur
Yobaz
Hırsız
Ayyaş
Üçkağıtçı
Kör Ahmet
Topal Mehmet
Eşek
Köpek
Yavşak
Ahlaksız

Terbiyesiz Sözü Hakaret midir?

Terbiyesiz sözü üstte belirtildiği üzere ağır eleştiri ve kaba sözdür. Hakaret değildir.

Senin ananı avradı sinkaf edeceğim. Burada tehdit suçu oluşur. Hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır.
Sinkaf ederim böyle düzeni de yeri de. Burada söz belirli veya belirlenebilir bir kimseye yönelmediği için mağdurun onur, şeref ve saygınlığını zedelemediği için hakaret suçu oluşmaz.
Allah belanı versin hakaret mı?

Allah belanı versin beddua olduğu için Yargıtay tarafından hakaret kapsamında değerlendirilmemektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum