DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

[email protected]

HAC'DAN İZLENİMLER -3-

08 Temmuz 2024 - 00:00

     Kıymetli okur kardeşlerim, Hacdan izlenimlerin, yapılan hac ibadetinin son bölümüyle konuyu tamamlamak istiyorum. Güneş battıktan sonra yine kontrollü olarak Müzdelife bölgesine otobüslerle intikal edilmektedir. Burada da haccın vacibi olarak bir miktar  vakfe yapıp cemi tehir dediğimiz akşam ile yatsı namazını yatsı vakti girdikten sonra iki vakti birleştirip akşam ve yatsı namazını birlikte kılıyoruz. Bu arada da Müzdelife vakfesini yapmış oluyoruz. Müzdelife’nin tarihi serüveni rivayetlere göre şöyledir. Hz. Adem ile Hz.  Havva’nın Arafat’ta buluştuktan sonra Kabe’ye giderken evlendikleri yer Müzdelife olarak bilinmektedir. Hac menasikinin vaciplerinden olduğu için burada vakfe yapılmaktadır. Müzdelife vakfesi aslında  bayram sabahı fecri sadığa yakın zamanda yapılması gerekirken yoğunluktan dolayı erken yapılarak Mina’ya şeytan taşlamaya doğru yürünerek gidilmektedir. Çünkü otobüsler veya ulaşım araçları, olağan dışı haller dışında çalışmamaktadır. Burda mezhepler arasında ki  uygulamalara göre muhayyerlik(farklı seçenekleri kullanmak) imkanı kullanılarak hareket edildiği için mezhepler arasında kolaylaştıran yöntemler uygulanmaktadır.
Müzdelife ile Cemerat dediğimiz şeytan taşlama bölgesine tahminlere göre on kilometre yürüyerek ulaşılabilmektedir. Daha önce de ifade ettiğim gibi, yürüyecek durumu olmayan mazeret sahibi hacılar, Arafat vakfesinden sonra tüm hacılar ayrıldıktan sonra otobüslerle otellerine intikalleri sağlanmaktadır. Şeytan taşlamaya gidemeyecek olanlar başkalarına vekalet vererek şeytana taşlarını attıra bilmektedirler. Ayrıca haccın farz olan ziyaret tavafını, sayini ve veda tavafını, engelli araba veya elektronik araçlarla ücret karşılığında  yapabilmektedirler. Arefe günü gece saat 24’ den sonra yani bayram gecesi ‘Remy-i Cimar’ da denilen cemeratta bulunan  Cemre-i Akabe (büyük şeytana)’a 7 adet taş atarak otellere dönülüyor. Şunu da ifade edelim ki bayramın birinci günü büyük şeytana atılan taşın zamanı fecr-i sadıktan sonra başlar ve ikinci bayram günü fecr-i sadığa kadar devam eder. Burada muhayyerlik hakkı kullanılarak gece yarısından itibaren şeytana taş  atılabilmektedir. Bu zaman diliminde şeytana atılamayan taşlar, bayramın son günü güneş batana kadar kaza edilerek atılabilmektedir. Şeytan taşlama bölgesine gidiş ve gelişler ayrı yollardan olduğu için izdiham tehlikesi ortadan kalkmış durumda gözüküyor.

Burda kurban kesme işlemi beklemeden tıraş olup ihramdan çıkılıyor. Kurban toplu kesileceği için bayram günlerinde hangi gün kesileceği bilinmediğinden muhayyerlik hakkı kullanılarak, taş-baş-tıraş   kuralından taş ve tıraş ikilisi uygulanmaktadır. Daha sonra otellerde dinlendikten sonra normal elbiseler giyilmiş olarak Haccın farz olan ziyaret tavafı ve vacip olan sayı yapılmaktadır. Bu ibadetler yapıldıktan sonra ihramdan tamamen çıkılmış, ihram yasakları tamamen ortadan kalkmış olmaktadır.

         Kâbe'ye girişler çok sıkıntılı olmaktadır. Orada bulunan bir görevlinin anlık kararı veya kendine buyruk tavırları kapıları kapatmaları, insanları Kabe’ye girmek için uzun mesafelere yürütmeleri ve karmaşık hallere sevk etmeleri insanları çok üzmektedir. Belli noktalara güvenlik koyarak, bu noktalar haricinde insanları kendi haline bırakmaları, insanları da kendileri de rahat edeceklerini düşünmekteyim. Dolayısıyla Kâbe’yi yakından görmek isteyenlere çile yaşatmaktadırlar. Umreye veya hacca giden insanlar, kapılarda veya içeride görevli güvenlik elemanlarının bazen anlayışsız tavırları ve; ‘Yallah Hacı:  sözleri insanları usandırmış durumdadır. Oradaki yetkililerin mutlaka buna bir çözüm bulmaları gerekir. Hele hele hiçte Bir anlamı olmayan  ihramsız, Kabe’nin bulunduğu  ‘metaf’ dediğimiz alana  almamaları, bu durumda da bir çok insanın Kabe’yi tam göremeden ülkelerine dönmelerine  sebep olabilmektedir. Bu yasaktan mutlaka vaz geçilmelidir. Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine tabi hacılar bayram günlerinde Mina'da kalmaları vacip olduğu için oradaki çadırlarda kalmaktadırlar. Hanefi mezhebine tabi olanlar ve Türkiye'den gelen   Hanefi hacılar ise Mina'da kalmak sünnet olduğundan, Mina'da çadırlarda kalmayarak  Otellere dönmektedirler.

İhramdan çıktıktan sonra bayramın 2.  Ve 3.günleri öğleden sonra başlayıp fecri sadık vaktine kadar ki zaman diliminde sırası ile, küçük, orta, ve büyük şeytana 7 şerden, 21 taş  3.günde 21 taş olmak üzere, bayramın 1.günü büyük şeytana atılan 7 taşla birlikte toplamda 49 taş atılmaktadır. Küçük ve orta şeytana taş attıktan sonra kabeye dönülerek kısa dua yapılmalıdır. Büyük şeytana atılan taştan sonra orada  dua yapılmadan ayrılıp uzaklaştıktan sonra dua yapılmalıdır. Minada kalmadığımız için 4.günün taşlarını atmıyoruz. Ancak hasbelkader 4.gün Mina'da bulunmak durumunda kalınırsa, 4.günün taşları da atılması gerekmektedir. Bu ibadetler yapıldıktan sonra ülkeye dönüleceği  zamana yakın bir vakitte ise vacip olan veda tavafını yaparak hac İbadeti tamamlanmış olmaktadır. Samimice yapılan bir haccın; şirk ve kul hakkı hariç günahları bağışlanmış bir kul olarak memleketine temiz bir sayfa ile dönmüş olacaktır. Şeytanı niçin taşladığımıza gelince, Hz İbrahim (a.s)’in; 3 gün arka arkaya görmüş olduğu rüya üzerine ve daha önce Allah(c.c)’a verdiği sözden dolayı oğlu İsmail’i kurban etmeye götürürken şeytanın vesveselerine  karşılık 3 yerde taşladığı için Müslümanlarda, şeytanı, kötülüğü, kötüleri ve şeytanın vesveselerine ve nefsin kötülüklerine karşı taş atma ve yapılan günahlara pişmanlık olarak bu ibadeti yapmaktadır. Hz. İbrahim’in Bu samimi davranışına karşı yüce  Allah mükâfat olarak bir koç göndermiş, vefanın sadakatin ve samimiyetin karşılığı olarak hem dünya hem de ahirette inananların kazançlı çıkacağı ifade edilmektedir. Müslümanların Kurban kesme ibadeti de bu kıssadan itibaren devam edip gelmektedir. 

     Yüce Allah hac kurasının çıkmasını bekleyen ve de gitmek isteyen tüm kardeşlerimize haccı nasip eylesin. Selam ve Dua ile Kalın…
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum