DERVİŞ PAŞAZADE

DERVİŞ PAŞAZADE

NALINA- MIHINA
[email protected]

BAĞDAT KAPISINDA BİR TURGUTOĞLU- GENÇ OSMAN

14 Ağustos 2022 - 13:53

Bugün Akşehir ve çevresinde traş,aşşa köylü gibi sıfatlarla küçümsenmeye ve ötekileştirilmeye çalışan Turgutoğulları, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasından sonra  türbesi Ilgın Beykonak mahallesinde bulunan Dediği Sultan'ın manevi önderliğinde bu bölgeye gelmiş ismini aşiretin başındaki Turgut Bey'den almıştır.Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılması ile beraber Konya ve çevresinde hüküm süren Karamanoğulları Beyliği'nin askeri kanadını ve vezirliğini yapan Turgutoğulları,Osmanlı,Karamanoğulları mücadelesinde Karamanoğulları tarafında olduğu için adeta tarih sahnesinden silinmek istenmiştir.

Dün olduğu gibi bugünde cesaretleri ve haksızlığın karşısında olmaları nedeni ile ötekileştirilmeye çalışılan Turgutoğulları'nın tarihi kahramanlık hikayeleri ile doludur.Bugün özellikle Turguteli yöresinin düğünlerinin vazgeçilmezi olan  Genç Osman türküsünün kahramanı olan Genç Osman'ın da bir Turgutoğlu olduğunu pek kimseler bilmez.Bende bu yazımda bu türkünün hikayesine yer vermek istedim.


IV. Murat'ın 1638 yılında Bağdat'ı fethi sırasında büyük kahramanlıklar gösterip şehit düşen Genç Osman'ın ailesi Turgutoğulları, XV. yüzyılda Konya'dan Bayburt'a sürülmüştür. Büyük dedesi Şeyh Musa Bayburt merkezine, ortanca kardeşi Alınyurt (Giv) köyüne, küçük kardeşi de Rize'nin Ambarlı köyüne yerleşmiştir. Genç Osman, üçüncü kuşaktan Bayburt'un Giv köyünden Şeyh Musa'nın oğludur. 1620 yılında doğmuştur.

Bayburt'ta anlatılan bir efsaneye göre padişah IV. Murat 1637 yılında Bağdat seferine çıktığı zaman rüyasında Genç Osman'ı görür. Tebdili kıyafet yaparak Giv köyüne gider, Genç Osman'ı görmek ister. Genç Osman'ın babası Şeyh Musa; IV. Murat'a; "Hoş geldiniz padişahım" der. IV. Murat şaşırarak; "Benim padişah olduğumu nasıl bildiniz?" diye sorar. Şeyh Musa; "Şevketlü hünkârım siz bizi rüyanızda gördüğünüz gibi biz de sizi rüyamızda gördük" diye cevap verir. Şeyh Musa, Genç Osman'ı saklamak isterse de sonunda padişahın huzuruna çıkarır. Genç Osman, padişahın ordusuna katılmak ister. IV. Murat; "Sen daha toysun, bıyıkları tarak tutmayanı orduma almam" der. Bu cevap karşısında Genç Osman, eline geçirdiği madenî bir tarağı üst dudağına saplar: "İşte benim bıyığım da tarak tutuyor Sultanım!" der. Padişah, bu cesur genci ordusuna almaya karar verir.

Bir hafta sonra Bağdat kuşatılmış, öncü birliklerin kılıçları duvarlara çarpar olmuştu. O sırada Osman’ın, yiğitleri önünde surlara tırmandığı görüldü. Kılıcı belinde, üç hilalli Türk bayrağı elinde idi. Surların üzerine çıkar çıkmaz kılıcını çekip karşısına ilk çıkan askeri ikiye biçti ve bayrak gönderini kale burcuna sapladı. Bir yandan savaşıyor, diğer yandan yoldaşlarına bağırıyordu:
- Ha bre urun kurtlarım, başımız kalmazsa şanımız kalır.
Osman’ın kale burcuna diktiği bayrak ordunun cesaretini bir anda bire, beşe katlamış, her yandan surlara tırmanan gaziler görülmüştü. Osman bu çarpışmada şehit oldu. Ancak adamlarının kulaklarında şu sözleri uzun süre çınlayıp durdu:
- Koman kurtlarım! Gün gaza günüdür, cennet sizi bekliyor.
Ve Bağdat 40 günlük kuşatmanın sonunda teslim olur.Genç Osman'ın bu yiğitliği Bağdat seferine katılan şair Kayıkçı Kul Mustafa  tarafından kaleme alınır ve kulaktan kulağa bugünlere kadar gelir.Bu ağıt Muzaffer Sarısözen tarafından derlenip düzenlenerek bir türkü haline getirilir.İşte o sözler ;

Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.
Aman Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.

Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan
Bağdat'ın içime girilmez yastan of of.
Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan
Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.

Of of Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.
Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum