DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

[email protected]

ADIM ADIM KIYAMETE DOĞRU - 1                            

04 Aralık 2023 - 00:00

  “Güneş dürülüp karardığında - Yıldızlar dökülüp söndüğünde- Dağlar sökülüp yürütüldüğünde- Doğuracak develer başıboş bırakıldığında - Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde- Denizler kaynatıldığında - İnsanlar (amelleriyle) eşleştirilir. Buna göre şekillendirildiğinde-Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda - Defterler ortaya serildiğinde- Gökyüzü sıyrılıp açıldığında cehennem ateşi harlatıldığında-Cennet yaklaştırıldığında Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır.”(Tekvir suresi 1-14)      
                              

        Kıyamet:Dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek değişimin ardından, tüm canlı ve dünyanın yok olması ve ardından canlıların diriltilmesi ile başlayıp ebediyen devam edecek alem olarak ifade edilir. Sözlükte ise ’alamet’ manasındaki şerat’ın çoğulu olan eşrat ile “zaman dilimi, belirlenmiş vakit” anlamına gelen saat kelimelerinden oluşan eşratu’s-saa ‘kıyamet alametleri’ demektir. Kur’an-ı Kerim’de değişik adlarla anılan kıyametin isimlerinden biri ‘es-ssa’dır. Kur’an-ı Kerim’de ‘kıyametin kopma zamanı’ anlamında kırk yerde geçen saat kelimesinin yer aldığı ayetlerde kıyametin mutlaka vuku bulacağı belirtilir. Ansızın gerçekleşecek olan kıyametin kopuş zamanına ait bilgi Allah nezdindedir, dünyadaki davranışlarının karşılığını görmeleri için bunun zamanı insanlardan gizlenmiştir.

       Hz. Peygamberden gelen rivayete göre; Cuma günü akşam gün batımı sularında kopacağı, ve “Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim.’ ‘Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi geçmeyecek’ buyuruyor. Günün beşte biri olan ikindiden akşama kadar ki vakti 1500 yıl kabul ettiğimizde, diğer bir hadise göre ise; ‘Hz.Adem’den kıyamete kadar insanlığın ömrü 7000 senedir.’  rivayetine göre düşündüğümüzde kıyametin çok yaklaştığı tahmini yapılmaktadır. Kıyametin kopuş zamanını bilmediğini söyleyen Allah Resulü;Kopmasından önce vuku bulacak bazı olayların,onun yaklaştığının alametleri sayılacağını haber vermiştir (Buhari,’iman’ 37).

          Ahir zaman peygamberi ve son nebi olması dolayısıyla kıyamete yakın bir zaman diliminde gönderildiğini açıklayan Resul-i Ekrem’in,(Buhari, ‘Talak,25,‘Rikak’ ,39) Kıyamete yakın zuhur edecek hadiseleri şöyle rivayet etmiştir. Kur’ân-ı Kerim insanlar tarafından unutulacak. Namaz kılınmayacak. emanete riayet edilmeyecek. Faiz helal sayılacak. Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak. Ebeveyne isyan edilecek. Beyler hanımların emrine girecek, Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak. Akşam mümin olarak yatan kişi sabah kafir olarak kalkacak. Yöneticiler insanlara zulmedecek. Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.Ticareti, dürüst olmayan gruplar ele geçirecek, mescidler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek. Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek. Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak. Açıklık yayılacak.Hayasız lık çoğalacak. Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek. Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Kader inkar edilecek. Yıldız falına inanılacak. Liderliğe elverişli kimseler azalacak. Ani ölümler çoğalacak. cahiller, aynı zamanda dürüst olmayan zahid ve sufiler türeyecek. Akrabalık bağları kesilecek. Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek. Kitapların sayısı artacak Yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak. Madenler yok olacak (İbn Kesîr, (I, 21, 178-179). İlim ortadan kalkıp cehalet  yerleşecek. Sarhoşluk veren içkiler ve diğer içecekler  yaygınlaşacak .Zina aleni  hale gelecek. Köle kadının efendisini doğuracak. Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışacak. Zekat verilecek kimse bulunmayacak kadar servet çoğalacak. Devamı haftaya… Selam ve dua ile…
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Hayrettin tanık
    7 ay önce
    Vatana, millete ve dini mübini islâma ihanet edenler müstehakını bulsun. Kalan sağlardan eylesin Rabbim cümlemizi, merhamet etsin..rabbim namaz kılan zekât veren güzel ahlaklı kullarından eylesin amin allah razı olsun hocam