DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

[email protected]

7 RAKAMININ SIRLI DÜNYASI ...

10 Haziran 2023 - 00:01

 Değerli okur kardeşlerim.!Allah kainatı yaratması, insanoğlunu dünyaya göndermesi ve dünya da yaşamın başlamasıyla bir çok gizemli olayların insan hafsalasının almadığı,bununla birlikte olağanüstü olayların devam etmekte olduğunu bilmek gerekiyor.Şimdi sizlere Kur'an'ı Kerim de,yedi rakamının geçtiği ayetlerden bahsedeceğim. sonrada yedi rakamıyla ilgili birçok millet ve kültürlerden,vahiy dinlerden ve özellikle İslam dinimizin yedi rakamıyla ilgili neler olduğunu sizlere sunmak istiyorum. Şimdiden iyi ve güzel okumalar dilerim.    

   Mükemmelliğin hem fiziksel hem de ruhsal sayısı olarak adlandırılan yedi rakamı  öncelikle, başlamak'' kelimesinin kök harflerinin,'b-d-e 'nin ebced değerinin yedi olması ve Kuran'ı Kerim'in Miladi 7. asırda inmesi buna örnek sayılabilir.Daha bunun gibi 7 rakamına uygun düşen 7 sayısının belirgin en önemli örneği;Allah (c.c)'ın 7 sıfat-ı subutiyesine  işaret eden bir sayı olmasıdır. Bilindiği gibi Allah’ın ilim, kudret, kelam, semi’ (işitme) Basar (görme), hayat ve irade  toplamda 7 subuti sıfatı vardır. Bu sıfatlar gerek dünya,gerekse de insanlık aleminin nizam ve düzenine bakar.Kuranın sistematiği üzeri ne odaklanabiliriz.Bu anlamda baktığımızda,Haftanın 7 gün olması gibi secde konusunun 7 rakamı ile ilişkili olduğunu görmekteyiz,secdede,7 uzvumuz yerle temastadır. (2 ayak ucu + 2 diz + 2 avuç içi + 1 alın).Şimdi 7 rakamıyla ilgili bazı ayet-i kerimelere bakalım;'Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur’an’ı verdik.' (Hicr 87)Deki: 'Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir.'? (müminun 86) 'Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır.'(Nuh 15)'Hükümdar:' Ben (rüyamda) 7 besili inek görüyorum,onları 7 zayıf inek yiyor; bir de 7 yeşil başak ve diğerleri ise kupkuru. Ey önde gelen (kahin bilginler,) eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözü verin' dedi.'(Yusuf 43) 'Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur.Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları yedi gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, her şeyi bilendir.'(Bakara 29)
'Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.' (Talak 12) 'O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk’(tefavüt)  göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir;herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun.'?(Mülk 3)Sizin üstünüze sapasağlam yedi gök bina ettik. '(Nebe 12)

   7 rakamının bize hayret verici tevafukları:Sezaryen doğumda bebeğe ulaşmak için 7 kat Ke sim yapılmaktadır.Gül 7 renkdir. Müzikte 7 nota vardır.7 temel renk vardır.Dünyada 7 kıta var dır.Gökkuşağı, 7 renktir. Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, 7  ayettir.Dinimiz İslam da 7 mertebe vardır.Topkapı Sarayı ’nın 7 büyük kapısı vardır.7 tane baş melek vardır.Mitolojide 7 esas tanrının var olduğu düşünülür. Tibet’te 7 Buda vardır.İslam da 7 kat cennetten bahsedilir. Ashab-ı Kehf olayı,Yedi Uyurlar olarak bilinir.Büyük ayı takım yıldızı 7      yıldızlıdır.Roma rakamı sisteminde 7 harf vardır. İstanbul, Roma ve Kudüs’te 7 tepe vardır.Dünyanın 7  harikası vardır.Cuma namazının yedi farzı vardır.Yahudilerde kutsal şamdan 7 mumludur.Osmanlı kurulduktan sonra yedinci Asır da yıkılmıştır.Kızılderililere göre mevsimler 7 tanedir.Ailede soy yedi göbeğe kadar çıkarılır.Bir uğur böceği genellikle yedi lekeye sahiptir.Memelilerin boyunlarının çoğunda yedi kemik bulunur.Periyodik cetvel tablosundaki satır sayısı yedidir. Dijital cihazlar yedi segmentli bir ekran kullanır.Çıplak gözle görülebilen gök cisimlerinin sayısı yedidir.Kefene yedi arşın bez de denir.Mevlana’nın yedi öğüdü vardır. Türkiye 7 bölgedir. Dünya  7 kıtadır. Zindan 7 Kule.Dünyanın  7 harikası. Ejderha  7 başlı.Gökyüzü 7 kat. Yeryüzü  7 kat.Cehennem  7 kapı.Hafta 7 gün.Eski dinlerde 7 kutsal kabul edilmiş. Kabe’de  7 şavt bir tavaf olur. Merve safa arası 7 saydır(safa ve Merve arası gidip gelme İbadeti) Şey tana atılan taş 7' er adet. İslam da 3 ler 7 ler 40 lar. 7 düvele meydan okumak. Prematüre doğan çocukların 8 aylık olanlarının çoğu yaşamazken,7 aylıklarını yaşaması (Allah'ın izni ile) Bir bebeğin yaklaşık 7 aylıkken süt dişleri çıkarken o dişlerin dökülmesi 7. yaşta.Çocuklar için akika kur banı 7.gün.Büyükbaş hayvanlarda kurban edecekler için 7 ortak.Yüzümüz 7 kapı.(2 göz +2 kulak+2 burun +1 ağız) 7 sülalesine…gibi.Pamuk prenses 'in 7 cücesi.Vs vs daha birçok örnek verilebilir.

  Geçen perşembe 8 Haziran 632 (H. 11.Rebiülevvel 12)Peygamberimiz (s.a.v)'in dar-ı beka  ya irtihalinin 1391 yılı vesilesiyle, Allah Resulünü Saygı ve hürmetle yad eder Rabbim şefaatine nail eylesin der selam ve hürmetlerimi sunarım..
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum