HAKKI GÜLEÇ

HAKKI GÜLEÇ

[email protected]

Eğitim Öğrenim Yılı Başlarken

13 Eylül 2021 - 11:19

18 Milyon öğrencimiz ilk ve orta dereceli okullarda 8.5 milyon öğrenci üniversitelerimizde yaklaşık 27 milyon öğrencimiz vardır. İlk öğretim öğrenci sayımız 5 milyon 300 bindir. Öğretmen sayımız yaklaşık 1 milyon 200 bin civarındadır.

Örgün eğitimde, 54 bin 715'i resmi okul, 13 bin 870'ü özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 68 bin 589 okul bulunuyor. 81 İlde norm kadro açığı 110 bindir ücretli öğretmen 70 bindir

Hibrit Eğitim Modeli Nedir?

Hibrit modelde yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada veriliyor. Matematik, Türkçe ve Fen gibi temel dersler okulda yüz yüze eğitim ile verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi ya da sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim ile verilecek. Sınıflar ikiye bölünecek ve öğrenciler günlere ayrılarak ders alacak.

Okulların açılacağı tarih 6 eylül Öncesi Türk Eğitim-Sen’in yaptığı anket çalışmasına öğretmen, eğitim yöneticileri ve eğitim çalışanlarının görüş ve önerilerini almak amacıyla 43 bin 355 kişi katıldı.

Katılımcıların %58’i okulların tam zamanlı açılmasını desteklerken, %31’i hibrit modelin devam etmesi (belirli günlerde belirli kademeler için açılmalı) gerektiği görüşünde. Okulların hiçbir şekilde açılmaması, uzaktan eğitimin devam etmesi gerektiği görüşünü savunanların oranı ise %11.

Okulların açılması gerektiğini düşünen katılımcılar en çok online eğitimin yüz yüze eğitim yerini tutmadığını (%73,9), eğitimde fırsat ve imkân eşitsizliğinin (%70,6) ve öğrenme eksikliklerinin çok fazla arttığını (%69,5), online eğitim süreçlerinde dikkat ve motivasyon eksikliği olduğunu (%59,3) ifade etmiş ve bundan dolayı okulların açılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Okulların açılmaması gerektiğini düşünen katılımcılar en çok; öğrencilerin sosyal mesafeyi koruyamayacağı, okullarda önlemlerin yeterli olmadığı, aşı olunsa bile bulaş riskinin çok fazla olduğu ve aktif taşıyıcı öğrencilerden virüs bulaşacağını ifade etmiştir.

Katılımcılar pandemi önlemleri açısından en çok öğrenci sayılarını (%63,7) sorun olarak görmektedirler. Daha sonra sırasıyla en çok; pandemi önlemleri konusunda bilinç düzeyini (%49,5), sınıf, tuvalet, öğretmenler odası gibi yerlerde mesafenin olmayışını (%48,9), personel sayısının yetersizliğini (%43,9), tuvaletlerin temizliğini (%35,9), hijyen ürünlerinin yetersizliğini (%31,1) sorun olarak görmektedirler.

Katılımcıların %72,5’i öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere yönelik pandemi önlemleri konusunda eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Katılımcıların %79,9’u covid geçirmediğini, %20,1’i geçirdiğini ifade etmiştir. %22,5’i aşı olmadığını belirtirken; %8’i tek doz olduğunu, %58,3’ü iki doz olduğunu, %11,3’ü de 3 doz olduğunu ifade etmiştir. Yani öğretmenlerin %77,6’sı aşılandığını belirtmiştir.

Aşı olmadığını belirten katılımcılar en çok; aşı olmayı istemediğini (%54,3),daha sonra sırasıyla en çok aşının faydalı olmadığını (%53,7), aşının daha zararlı olduğunu (%51,1), sağlık politikalarına güvenmediğini (%48,9), yerli aşıyı beklediğini (%18,8) ifade etmiştir.

Anket sonucu ile ilgili bildirilen görüş nedir?

Salgın koşullarının gerektirdiği tedbirleri almak için okullarımıza ek bütçe tahsis edilmeli, teneffüs süreleri uzatılmalı, sınıflar sıklıkla havalandırılmalı, ders süreleri uzaktan eğitimde olduğu gibi 30 dakika olarak ayarlanmalıdır. Maske başta olmak üzere covid tedbirlerinin gerektirdiği malzemeler yeterli sayıda temin edilmelidir. Öğrenci sayısı çok olan okullara daha az öğrenci sayısına sahip olan ve fiziki imkânları müsait olan okulların sınıfları tahsis edilmelidir. Her eğitim bölgesine mobil sağlık ekibi tahsis edilerek hem okullarımızda sağlık tedbirlerinin alınması sağlanmalı hem de öğrencilerin covid-19 takipleri yapılmalıdır. Bu tedbirler salgının yayılımını önlemek ve okulların tam zamanlı yüz yüz yüze eğitimi sürdürmesi açısından çok önemlidir.

Öğrenci Veli Derneği Bursa Şubesi (Veli-Der) Bşk. Yrd. Barış Dinga yaptığı Basın Açıklamasında sınıfların seyreltilmeden, fiziksel mesafenin sağlanamayacağından bulaş riskini arttıracağı kaygısını dile getirmiş ve aşılanmanın yaygınlaştırılmasını, aşı olmayanların eğitim ortamında bulunmasının sakıncalarına dikkat çekmiştir. Barış Dİnga delta varyantının çocukları da etkilediği 12 yaş üstününde aşılanması gerekliliğine rağmen sadece 15 yaş üstünün aşı hakkının olmasından dolayı endişelerini dile getirmiştir. Eğitim sisteminin aç-kapa değil sürdürülebilir olmasını istediklerini ifade etmiştir.

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde İngiltere Almanya ABD Rusya Fransa İsveç İsviçre Japonya Çin gibi en gelişmiş ülkeler okulları en geç kapatır en erken açmanın olmazsa olmaz koşullarını yerine getirmişler eğitim ve öğretim sürecinin pandemiden dolayı en az zarar görmesini en temel konu olarak değerlendirmişlerdir.

İçinde Türkiye’nin de bulunduğu Urugay, Suudi Arabistan, Irak, çoğunluk Latin Amerika ülkeleri ve birçok Afrika ülkesi eğitim öğretim süreci en geç açılan, en erken kapatılması ile en az süreli yüz yüze eğitim yapabilirken online eğitimde de birçok öğrenci erişim sorunu nedeniyle eğitim öğrenim sürecinden tamamen kopmuştur.

Tüm dünyayı bir laboratuvar olarak gören bilim adamları konu üzerinde yaptıkları detaylı araştırmalarda geçen süreçte yüz yüze eğitim öğretimini aksatan okullarını kapalı tutan ülkelerdeki öğrencilerde öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği saptanmıştır. Geçmiş dönem aç-kapa ile aksayan eğitim sistemimiz sonucu kayıp nesiller ve yaşanacak ağır sosyoekonomik sorunlardan bahsedebiliriz. Ayrıca eğitim

niteliğinde gözlemlenen niteliksel gerileme ve en iyi yetişmiş öğrencilerin akın akın yurt dışına kaçması en temel beka sorunumuzdur. En nitelikli yüzde birlik düzey öğrencilerimizin %70 den fazla oranda tüm imkanlarını zorlayarak yurt dışına gitme eğilimi lise düzeyine kadar inmiştir

YORUMLAR

  • 0 Yorum