Reklam
Reklam
Reklam
MUSTAFA BALKAN

MUSTAFA BALKAN

[email protected]

Büyük Taarruz'a şahitlik yapan şehir: AKŞEHİR

26 Aralık 2022 - 00:07

  • Akşehir, stratejik konumunu Millî Mücadele’de de korumuş ve Büyük Taarruza hazırlıklar büyük ölçüde bu bölgede yapılmıştır. Düzenli ordu birliklerinin oluşturulmasında Akşehir ve Batı Cephesi Karargâhı’nın önemi büyüktür. 
 “Akşehir” adının 13. yüzyılda halk arasında “Akşar” olarak kullanıldığını seyyahlar ve tarihçiler ifade etmekte. Tarihçi Mustafa Kafalı, “Eski Türklerde ak; temizlik, arılık, ululuk, yaşlılık, tecrübe, büyüklük gibi yüceltici sıfatlarının yanı sıra Batı'yı temsil eder. Eski Türkler yönleri renklerle belirlemişler, kuzeye kara, güneye kızıl, doğuya gök, merkeze veya ortaya sarı (altın), batıya da ak demişlerdir. Karaman ilinin batısında yer alan Aksu ile doğusunda yer alan Göksu bu kabilden adlandırmalardır” diyor.  Ünlü seyyah Evliya Çelebi ise, eserinde, şehrin asıl ve resmi adının Akşehir olduğunu belirtmiş ve Akşehir’in adının halk arasında Akşar, Ahirşehir, Ahşer, Ahşehir gibi çeşitli şekillerde söylendiğini belirtmektedir.
Ak, yön olarak da kullanılmıştır. Ak-deniz ve Kara-deniz bunlar arasındadır. Akşehir de Konya’nın batısında yer almaktadır.
 
“Batı Cephesi Karargâhı Müzesi”

Akşehir, stratejik konumu nedeniyle tarihin her döneminde Selçuklu başkenti ve kültür merkezi Konya’ya yönelen her türlü siyasi, askeri ve ticari hareketin uğrak yeri olmuştur.
Akşehir, stratejik konumunu Millî Mücadele’de de korumuş ve Büyük Taarruza hazırlıklar büyük ölçüde bu bölgede yapılmıştır. İstiklâl Harbi’nde düzenli bir ordunun oluşturulmasında Akşehir’in karargâh olarak seçilmesi elbette önemli bir gelişme olarak tarihe geçmiştir.  Tarihçi Caner Arabacı, Mustafa Kemal ve askerlerin Büyük Taarruza hazırlanmasında Konya ve dolayısıyla Akşehir bölgesinin hem coğrafî hem de askerî bakımından stratejik konumunu, Konya ve Konya basını ile Konyalıların Millî Mücadele’ye verdiği desteği pek çok konferansında dile getirmiştir.
Akşehir gezisine, Akşehir Belediye Başkanı Bostan Bey tarafından 1904 tarihinde “belediye binası” olarak yaptırılan ve “Batı Cephesi Karargâhı Müzesi” olarak kullanılan binayı gezerek başlamıştık.  Bu bina Akşehir ve yakın Türk  tarihi açısından elbette önemli.
Müzeyle ilgili tanıtım tabelasında şu bilgi yer alıyor: Sakarya Meydan Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra Alagöz Köyü’ndeki Batı Cephesi Karargâhı 18 Kasım 1921’de Akşehir’e taşınarak Belediye binasına yerleşir. 24 Ağustos 1922 günü Büyük Taarruz için cepheye hareket edilinceye kadar bu binada çalışılır. Büyük Taarruz hazırlıkları dokuz buçuk ay boyunca buradan yönetilir. Gazi Mustafa Kemal birçok kez Akşehir’e gelerek çalışmaları denetler, hazırlıkları yönlendirir.
Umut ve mücadele günlerinin anıtı olan Karargâh binası, 5 Temmuz 1966 günü “Atatürk ve Etnoğrafya Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır. 1981 yılında yapılan onarım ve düzenleme sonrasında, esas işlevi nedeniyle bugünkü adını alır.
Müzenin zemin katında idarî bölüm, üst katında sofaya açılan odalar bulunmaktadır. Bu odalara Karargâh zamanında oturan komutanların isimleri verilmiştir.”
Akşehirli yazar Ramazan Olçum mihmandarlığında gezdiğimiz bu Müzede; Atatürk’e ait eşyalar, İstiklâl Savaşı’nda şehit olan Akşehirlilerin isimleri, madalyalar ve vesikaları ile Akşehir’in banka kurucuları ile Millî Mücadeleye ait fotoğraflar yer alıyor.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum