Reklam
Reklam
DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

[email protected]

 UMRE  ZİYARETİNDEN İZLENİMLER…

04 Eylül 2023 - 00:00

  Allah(c.c)"Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin… " (Bakara suresi 196) emri gereğince ve Resulüllah'ın "Umre ziyareti yapan kişinin iki umre arası küçük günahlarının affedileceğini" ifade etmektedir. Allah  yeryüzünü yaratırken ilk kara parçası olarak Kabe’nin olduğu kısım yaratmıştır. Dünya'ya ilk insan, aynı zamanda peygamber olan Hz. Adem ve Havva gönderilip insan  yaşamı başlayınca, ilk ev Hz. Adem eliyle yapılan Kabe’yi muazzamadır.Mekke şehri sayıları beş bini bulan tepeciklerden oluşmaktadır. Allah(c.c) kullarım Beytullah'ı ziyaretime geldikleri zaman, gönülleri ve kalpleri,zevke sefaya ve nefsi isteklere kapılmasınlar diye kayaların ve simsiyah taşların arasına yaptırdığı ifade edilmektedir. Dünyanın her coğrafyasından insanlar akın akın Kabe’yi ziyarete, imanın gereği aşk ve şevk ile koşarak gelmektedirler. Allah'ın:"... Ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde-Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve O'ndan af dile;şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir.(Nasr suresi 2-3.ayetler)buyurur. İslamı kabul eden ve inancı gereği, Her renkten insan, devasa mahşeri kalabalıklar, halini arz etme ve günahlarının bağışlanması için O'na koşmaktadırlar.Beyti Mamur ve Kabe de 70 bin  meleğin tavaf ettiği ve Kabe de ibadet edenlere şahitlik yapacakları bildirilmektedir.Bu ziyaretler bir aşk İşi olduğu için her insana nasip olmaya biliyor.İnsan kendi istemeli ve arzu etmelidir. Her Müslümanın mutlaka bu kutsal beldeleri imkanı nispetinde ziyaret etmelidir. Beynelmilel bir tatil yerine, buralara gelip görmek manevi duyguları yaşamak gerekir. Hele hele bu mübarek topraklara gençken gelmek manen daha verimli olmaktadır.Manevi imara çok daha katkı sağlayacaktır. İslamın doğduğu bu toprakları Allah Resulünün ve inananların yaşadığı sıkıntı, ızdırap ve mücadelelerin nasıl cereyan ettiği kutsal beldelerde bizzat gözlemleyerek ibret almak ve manevi kanala girmek amacımız olmalıdır. İnsanlığın kararmış dünyasını aydınlığa nasıl çıkardığını ve İslam'a inanan müslümanların, Tevhid inancını bizlere ulaşıncaya kadar çok çetrefilli yollardan geçtiğini bilmek ve idrak etmek açısından önemli olduğunu düşünmekteyim. Biz Müslümanlar 'miras yiyen haylaz evlat' gibi değil, kıymetini bilerek, islamı öz benliğimizle yaşamak zorundayız.
  Kabe; Hz Adem’in duasının kabul edilip affedildiği yerdir. Hz İbrahim'in vefası Hz Hacer'in samimiyeti ve Hz İsmail'in sadakatı vardır.Safa ve Merve tepelerinin ortasında açlıktan ağlarken tepinmesiyle ayak ökçelerinin altından zemzemin çıktığı yerdir.her İbadetin yüzbin katı olduğu sevap toplama yeridir. Selamet ve emniyet yurdudur. Ot bitmez, kervan geçmez, suyun olmadığı çöl ve çorak topraklardan;bereketli şehre dönmesi, Dünya'da kurulan ilk şehir olması,her peygamberin bu şehre uğramış olması ve Allah'ın bu kutsal beldeye yaratılan tüm ruhları davet etmesi, buyur Allah'ım diye cevap veren ruhların yaşarken de fiziki olarak davete icabet ettiği yerdir. Ancak şunu da belirtmeliyim ki her yerde olduğu gibi buralarda da Allah'ın yasakladığı israf korkunç boyutlarda gözükmektedir. Maalesef insanların kendisinin kullandığı ve ibadet ettiği mekanları ve diğer kısımları yine kendi eliyle çöp yığınlarına dönüştürmektedir. Müslümanlar mahsun garib, ve bölünmüşlüğün örnekleri de görülmektedir. Ne yazık ki İslam alemi olarak bilinçsizce idrak edilmeden basiret gözüyle bakılmadan okuma ve anlama ve empati kurmadan kulaktan duyma bilgilere ağırlık verilip, bazı ortamlarda islamın sahih kaynakları görmezlikten geline bilmektedir.
   Kabe;Allah'ın bazı insanları bizzat kendi zatının misafiri gibi kendisi karşılar ve onları ağırlar. Bazılarını ise meleklerine havale eder. Allah'ın kendisinin karşıladığı insanlar hacılar,umreciler ve Gazilerdir. Meşakkatli aynı zamanda büyük mükafatı olan bu ziyaretlerde; nazik, nezaketli ve hoşgörünün en üst seviyede olması gerekmektedir. Ziyaret ve ibadet için gelen müslümanların hizmetini sürdüren Kabe görevlileri ve ziyarete gelen müslümanlar, karşılıklı olarak Allah Resulünün şu hadisine kulak vererek davranış sergilemesi gerekmektedir. "Kolaylaştırınız,Zorlaştırmayınız.Müjdeleyiniz.Ürkütmeyiniz".Allah her Müslümana bu mübarek beldeleri ziyaret etmeyi nasip eylesin.Selam ve dua   ile…

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum