Reklam
Reklam
DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

[email protected]

SİYASET, POLİTİKA VE  ALGI...

08 Mayıs 2023 - 00:01

  Siyaset:Arapçadan  Türkçeye geçen  bir kelimeler.anlamı:sasa kelimesinden türeyen,Seyis(at bakıcı sı)kelimesinin mastarıdır.Aynı zamanda,Türk dilleri arasında yer alıp at kökünden türemiş ve aktarma (siyaset,idare) ve(aktarmak) sözcüğüyle de (siyaset yapmak, idare etmek, icra etmek, muvaffak olmak) sözcüklerle karşılığını bulmaktadır. Anlam yönüyle yaşadığı hayatı, işleri ve fikirlerini muhataplarına aktarmaktır.Yol  yöntem ve hükmetme iradesinin   yetkinliğini ve etkinliği artırmak ve insanların muvaffak olmasını sağlama sanatıdır.

  Politika ise,söylendiği gibi poli( çok)tika(yüz)sözcüklerinden oluşan bir kelime olmasına rağmen  güncel konuşulan politika kelimesiyle bir bağlantısı yoktur. Ülkemiz de bir kurum olan Tika kısaltılmış haliyledir karıştırılmamalıdır.  Açılı mı ise(Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı) Sosyal medya da dolaşan ve siyasetçiler için kullanılan politika kelimesi İtalyancadan Türkçemize geçen ve anlam itibariyle de;Devletin etkinliklerini, amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasal davranış biçimi, düşünce yapısı bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşamak,zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma ve benzeri yollarla işini yürütme sanatıdır. Yunanca da ise 'polise veya devlete ait etkinlikler' biçiminde  kullanılır.Siyaset felsefesinin kurucusu 'Sokrates' dahi politika  yerine siyaset kelimesini kullanmıştır.Bu bağlamda siyaset; Yaşadığı fikirleri ve yaptıklarını ak tara bilme sanatı iken politika, daha çok fikirlerini ve yaptıklarını değil, doğru veya yanlış karşısındakinin zaaflarından faydalanarak ikna etme sanatı olduğudur.Siyaset veya politika ikilisinden hangisini kullanmak sizin tercihinizdir.

  Algı:TDK'ya göre kelime anlamı; 'Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak, kazanç, alacak, rüşvet, vergi  ve haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık'dır.Beş duyu organı(göz, kulak,burun,dil ve deri) tarafından kavranabilen gerçeklerin zihin tarafından idrak edilmesi ve yorumlanması demektir.Psikoloji ve bilişsel  bilimlerde,duygusal bilginin alınması yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir.Algının pek çok türleri vardır.En önemlisi ise, insanlar üzerinde algı oluşturmak, insanları doğruymuş gibi etki yapmak,'çamur at izi kalsın'. Yani yaptığımız ve ya yapmadığımız şeyleri başkaları üzerindeki etkisi, yapılanın doğru veya yanlış olma sına bakılmaksızın ne olduğunun farkında olmak, bunu önemsemek ve bunu yönetmek anlamına gelmektedir.Ahlaki algı ise,Bozuk insanlar kendilerinin iyi olduğunu söylerler ve iyi insanları ayıplarlar. Kendilerinin düzgün olduğunu  söylerler.Allah(c.c)"Bunlara,"Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde,"Biz ancak ıslah edicileriz!" derler." (Bakara 11)buyurur.

  Değerli okur kardeşlerim! Şimdi sizler Fabl( hayvanlar seçilerek yaşam dersi ortaya konan ve yazılan öyküler) öyküsü ile anlatılan  hikayeyi bir dinleyelim."Bir tilkinin kuyruğu kayaya sıkışmış ve kurtulmak için,kuyruğunu kesmek zorun da kalmış.Daha sonra,bir başka tilki onu görünce, "Kuyruğunu neden kestin" diye sormuş. Kuyruğu kesik olan,"Böyle kendi mi çok mutlu hissediyorum.Şimdi o kadar mutluyum ki;adeta sevincimden havalara uçuyorum"demiş.Bunun üzerine, diğer tilki de kuyruğunu kesmiş.Fakat mutluluk yerine, şiddetli bir acı çekmiş. Hemen tilkiye gelip,"Neden bana yalan söyledin?Çok canım acıdı" demiş. Tilki, "Eğer acı çektiğini diğer tilkilere söylersen, onlar asla kuyruğunu kesmez ve bizimle dalga geçerler" demiş.Bu iki tilki, diğer tilkilere,yaşadıkları mutluluğu anlatmışlar. Böylece tilkilerin çoğu kuyruklarını kesmişler.Çoğunluk onlara geçince bu seferde kuyruğu olanlarla dalga geçip onlara eziyet etmeye başlamışlar."

Not: 10 ile 16 mayıs tarih itibari ile Engelliler haftası münasebeti ile Engelli kardeşlerimin günlerini kutlar sevgi ve hürmetlerimi sunarım.Lütfen! Bizler kardeşlerimize  engel olmayalım.Yaşamlarını kolaylaştırıcı,fiziki ve ruhi hizmetlerimizi daha çok yapalım. Tebessüm etmelerine ve mutluklarına vesile olalım.Biraz Farkındalık oluşturalım.Selam ve Dua ile kalın
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum