Reklam
Reklam
Reklam
DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

DETSELİ MEHMET CEVİZ HOCA

[email protected]

DİNDE AŞIRI GİTMEK ! ! !  

27 Mart 2023 - 00:01

    Başı rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı şerif ayının getirdiği manevi iklim ve oruç ibadeti ile birlikte toplumumuzda  tatlı bir vicdan ve merhamet rüzgarı esmekte olup bunun her zaman devam etmesini yüce Allahtan temenni ediyorum.

 İslam da farzı, vacibi ve sünneti doğru ve sahih olan kurallara göre tatbik etmek gerekir. Uydurma ibadetlerle veya çok sevap olurmuş düşüncesiyle uyduruk yöntem ve hurafe  olmuş ibadetlerle kendimizi aldatmayalım.Basında,televizyon ve sosyal medyada İslamı anlattığını söyle yen her insana itibar edilmeme lidir.İslamı sahih kaynaklardan ve sahih yaşayanlardan öğrenmek gerekir.Nedeni ise Hz Peygamber "Bir koyun sürüsüne salıverilmiş iki aç kurdun yaptığı zarar,mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir." İfadesiyle önce insan gibi olmak,kul hakkı ve şirkten uzak durmaktır. Adaletin tastamam görüleceği mizan terazisinde pişman olmamak için dürüst olmaktır. Orucu sadece;Yeme ve içmeden uzak durmak olarak değil, aynı zamanda elleri, gözleri, dili, kulağı, zihni kısacası her uzuvla yapılan haramlardan uzak durmak, iyi ve güzele hicret etmek gerekir. Allah (c.c) Kuran da" De ki:Ey ehli kitap! Hakkın sınırlarını aşarak dininizde aşırılığa gitmeyin.Daha önce kendileri saptığı gibi, bir çoklarını da saptıran Ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfi istek ve arzularına uymayın." (Maide 5 /77) Allah Resulü(s.a.v) buyurur;"Kolay olan Haniflik (Kainatın tek yaratıcısına ve tek olduğuna inanmak ve güvenmek) dinidir."İslam'ın özü dini Allah'a has kılarak ona teslim ruhsal  anlayış olmalıdır.Yüce Allah gönderdiği peygamberleriyle insanoğlunu Tevhide Yani bir ve tek olan Allah'a kul olmaya davet etmiştir. Allah kendi yolundan sapmış ve insanlığı fesada sürükleyenlerin peşinden gitmemeyi tavsiye eder. Allah'ın emri ve Peygamberin uygulaması dışına çıkılarak  Kur'an'ın öğütleri ve sünnetin çizgileri aşılarak daha fazla dindarlık elde edilemez Mü'min Allah'ın geniş ve kolay kıldığı dini daraltıp zorlaştırmamalıdır. Bununla birlikte olsa da olur olmasa da diyerek dinin hükümlerini hafife almamalıdır.

   Bir seferinde Enes Bin Malik Şam yolculuğu esnasında cemaatle iki rekat kıldıkları ikindi namazlarının üstüne ikişer rekat daha ilave eden birilerini gördüğünde kızmış ve onların Allah'ın yolculuk için vermiş olduğu ruhsatı gözardı edip sünneti terk ettiklerini söyleyerek Allah Resulünün şöyle buyurduğunu söylemiştir."Dinde aşırıya giden Bazı insanlar vardır ki onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar."burada dinden çıkmanın inkara saplanmak veya küfre düşmek değil,dinin belli bir ölçüyü aşmak şeklinde anlaşılması gerekir.Bununla birlikte Allah Resulü; "Dinde aşırılıktan sakının.Çünkü sizden öncekileri dinde  aşırılığa gitmeleri helak etti." buyurur
  

Bu konu da dinde aşırılığa yer vermemek adına peygamberimizden sahih hadis ile rivayet edilen şu güzel örneği aktarmak istiyorum. Necid ahalisinden bir adam geldi. Saçları karışıktı. Hafiften bir şeyler söylüyor ama anlaşılmıyordu.Hz Peygamber adama yaklaşınca, İslam nedir.? diye sorular sorduğu anlaşıldı.

Hz Peygamber:Allah'a ve Resulüne iman et.Kelime-i Şehadet getir ve İslamın beş şartını yerine getir diyerek sözüne devam etti. "Gece ve gündüzde beş vakit namaz" dedi. Adam tekrar sordu.Bu beş dışında bir borcum var mı.? Hz. Peygamber;"Hayır istersen nafile namaz kılabilirsin.Hz Peygamber;" Ramazan orucu da var."deyince. Adam bunun dışında oruç var mı.?" Hayır ! ancak nafile tutabilirsin.Hz Peygamber ona Zekatı hatırlatınca.Adam:zekat dışında borcum var mı"? Hayır,ama nafile verirsen o başka!" dedi. Adam geri döndü ve giderayak:" Bunlara ilave yapmayacağım gibi noksanda tutmayacağım." dedi.Hz Peygamber" Bu adam sözünde durursa, kurtuluşa ermiştir ve cennetliktir." buyurdu.

 Cenneti bu dünyada kazanarak Allahın huzuruna varmak dileğiyle
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum